Bài hát “Một trời yêu thương”

Ca khúc “Một Trời Yêu Thương”  được sản xuất để phục vụ cho mục đích truyền thông thay đổi hành vi trong dự án “Cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ em dân tộc...