Tăng cường hợp tác giữa mạng lưới cộng đồng và hệ thống y tế công trong phòng, chống HIV/AIDS tại Hà Nội

Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc phát động sáng kiến Tăng cường hợp tác giữa mạng lưới cộng đồng và hệ thống y tế công trong phòng, chống HIV/AIDS”tại Hà Nội:

Ngày 12 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) – đơn vị thực hiện Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc – và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã đồng tổ chức hội thảo khởi động sáng kiến ​​hợp tác giữa các tổ chức cộng đồng (CBO) và hệ thống y tế công trong Phòng, chống HIV/AIDS tại Hà Nội. Hội thảo do Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng chủ trì với sự tham gia của 11 tổ chức cộng đồng và 20 cơ sở y tế công tại Hà Nội. Hội thảo đã nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của các dịch vụ cộng đồng vào chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hà Nội trong ba thập kỷ qua, đồng thời vạch ra chiến lược cụ thể để chính thức hóa mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa các tổ chức cộng đồng và hệ thống y tế công. Tất cả các cơ sở y tế đều thể hiện sự quan tâm đến các dịch vụ cộng đồng và thiện chí thúc đẩy hợp tác giữa hai bên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ HIV/AIDS tại Hà Nội.

Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự thay đổi đáng kể về vị thế của các tổ chức cộng đồng, từ đó sẽ góp phần tăng cường tính bền vững và hiệu quả của các dịch vụ cộng đồng trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề