Lễ phát động thu gom bơm kim tiêm tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Ngày 12 tháng 03 năm 2016, CCRD phối hợp với Trung tâm y tế Huyện Điện Biên, trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động thu gom bơm kim tiêm tại TTYT huyện Điện Biên. Tham dự lễ phát động còn có đại diện của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế, UBNN huyện Điện Biên, lãnh đạo thôn, xóm và người dân trong khu vực.

Lễ phát động thu gom bơm kim tiêm bẩn tại huyện Điện Biên đã thực sự thành công khi có sự chung tay vào cuộc của các ban ngành, chính quyền và người dân cùng tham gia thực hiện. Kinh nghiệm thực tế và sự thành công của nó sẽ được nhân rộng tới các huyện khác tại tỉnh Điện Biên và các tỉnh thành khác trong cả nước.

Các hình ảnh tại lễ phát động:

Phát biểu của Lãnh đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên Phát biểu của đại điện cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Đại điện nhóm người sử dụng ma túy cam kết cùng thực hiện Các hình ảnh thu gom BKT tại địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Tin trên truyền hình Điện Biên ngày 12 tháng 03 năm 2016 về lễ phát động:

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh