GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum như sau:

Gói 1: Phục hồi chức năng cho người khuyết tật

    • Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu cũ: Ngày 01 tháng 09 năm 2021
    • Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu mới: Ngày 08 tháng 09 năm 2021

Gói 2: Hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật

    • Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu cũ: Ngày 01 tháng 09 năm 2021
    • Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu mới: Ngày 08 tháng 09 năm 2021

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hồ sơ dự thầu tốt nhất của các tổ chức!                    

 

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh