Đào tạo kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ

Trong khuôn khổ dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc”, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng đã phối hợp với  Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên tổ chức khóa đào tạo về kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Điện Biên từ ngày 05/1 đến ngày 8/1/2017 cho các nhân viên chuyên cung cấp các dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng.

Tại lớp đào tạo, thông qua phương pháp giảng dạy tích cực, các học viên đã được cung cấp các kiến thức về xét nghiệm và điều trị HIV, các kỹ năng cơ bản để thực hiện tiếp cận, truyền thông trực tiếp cho nhóm đối tượng đích và kỹ năng chăm sóc hỗ trợ tại nhà cho người nhiễm.

            Hình ảnh học viên tham dự khóa học
            Hình ảnh học viên làm bài tập nhóm
Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh