Đào tạo thông tư 09 và quy trình giám sát phát hiện tại Điện Biên và Nghệ An

Nhằm cải thiện hệ thống giám sát phát hiện và tăng cường chất lượng số liệu, trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện Hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS”, Trung tâm CCRD đã phối hợp với Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế tổ chức lớp đào tạo Thông tư 09/2012/TT-BYT và quy trình giám sát phát hiện tại hai tỉnh Điện Biên (ngày 13 – 14/11/2015) và Nghệ An (ngày 18 – 20/01/2016).

Kết thúc lớp đào tạo, 100% cán bộ theo dõi và đánh giá tại tất cả các cấp (từ cấp xã đến cấp tỉnh) trong hệ thống phòng chống HIV/AIDS ở Điện Biên và Nghệ An đã được đào tạo bài bản về giám sát ca bệnh (theo TT 09/2012/TT-BYT) và sử dụng phần mềm HIV INFO 3.1 để báo cáo và quản lý ca bệnh.

Năng lực của cán bộ theo dõi đánh giá HIV/AIDS cấp tỉnh ở hai tỉnh đã được tăng cường đáng kể cho phép họ tiến hành giám sát và huấn luyện kỹ thuật hiệu quả cho các cấp thấp hơn khi dự án kết thúc.

                                                                    Tập huấn TT09 tại Điện Biên, 11/2015

Tập huấn TT09 tại Nghệ An, 01/2016

 

 

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh