Nghiên cứu & Đánh giá

Khóa đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu của các cán bộ cung cấp dịch vụ y tế cũng như những chuyên gia, những người làm việc trong lĩnh vực y tế, sức khỏe có tham gia vào nghiên cứu ở nhiều nước khác nhau. Mục đích của khóa đào tạo là trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và năng lực cả về sức khỏe sinh sản và tình dục lẫn nghiên cứu

Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư. Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt nam đã xây dựng Chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ năm 1987, trước khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990.
Các tài liệu này nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu có được thông tin cập nhật và tổng quát về truyền thông đại chúng trong thanh niên, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể về công tác xây dựng chính sách phù hợp cho thanh niên, hướng đến một sự phát triển lành mạnh và bền vững cho thanh niên hiện tại và tương lai.

Nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng về thực trạng, nhu cầu, những rào cản và khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của nhóm đích cũng như năng lực và chất lượng của các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS để từ đó thiết kế các can thiệp cụ thể, phù hợp và bền vững nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh