Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV/AIDS tại Ninh Bình và Đồng Tháp

Giới thiệu

Nghiên cứu này được thực hiện để thu thập thông tin cho việc thiết kế một mô hình thí điểm bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả cho người nhiễm HIV tại các địa phương không có hoặc ít có viện trợ nước ngoài trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Cụ thể, nghiên cứu sẽ tìm hiểu về tình hình tiếp cận và sử dụng BHYT cho người nhiễm HIV, cũng như các rào cản và hạn chế về các dịch vụ y tế, tài chính để người nhiễm HIV tiếp cận với BHYT tại hai tỉnh Ninh Bình và Đồng Tháp

Thiết kế nghiên cứu

• Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp định lượng với sự hỗ trợ của phương pháp định tính kết hợp với phân tích số liệu thứ cấp
• Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống dựa trên khung mẫu là danh sách người nhiễm HIV tại tất cả các phòng khám ngoại trú (OPC) ở hai tỉnh nghiên cứu. Tổng cộng, 484 người nhiễm HIV đã được mời tham gia nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính tiến hành 38 phỏng vấn sâu với các nhà quản lý chương trình, các cán bộ cung cấp dịch vụ y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và các cán bộ quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHYT
• Hạn chế của nghiên cứu: (1) Các kết quả đưa ra chỉ đại diện cho nhóm người nhiễm có đăng ký điều trị tại các OPC mà chưa đại diện được cho toàn thể người nhiễm HIV ở cộng đồng; (2): Sai số nhớ lại trong việc ước tính thu nhập, chi tiêu và chi phí điều trị trong 12 tháng qua của người nhiễm tham gia nghiên cứu.

Một số kết quả nghiên cứu chính

Cả hai tỉnh đều chưa có chính sách riêng về hỗ trợ BHYT cho người nhiễm. Tỷ lệ bao phủ chung BHYT là 54% trong đó ở Ninh Bình là 69% và ở Đồng Tháp là 39%. Trạm Y tế xã là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của đa số người nhiễm tại hai tỉnh nhưng có tới 60% người nhiễm mong muốn được đăng ký khám chữa bệnh tại tuyến huyện và tỉnh. 86% người nhiễm dự định và sẵn sàng chi trả trong khả năng để mua BHYT.

Tiếp cận và sử dụng BHYT cho các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV trong các OPC:  Tại Ninh Bình, BHYT hoàn toàn không chi trả các dịch vụ tại các OPC do các cơ sở này đặt tại hệ dự phòng trong khi tại Đồng Tháp, BHYT vẫn chi trả các xét nghiệm cơ bản theo quy định hiện hành nhưng sự chi trả chưa nhất quán.

Tiếp cận và sử dụng BHYT cho các dịch vụ chăm sóc y tế ngoài OPC:  Khoảng 80% người nhiễm có BHYT hiện đã sử dụng BHYT khi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở y tế khác ngoài OPC và điều trị nội trú. Có sự khác biệt về tỷ lệ sử dụng dịch vụ, nơi sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế ngoài OPC giữa nhóm người nhiễm có BHYT và không có BHYT.

Ngoài ra, chi phí cho chăm sóc sức khỏe mà một người nhiễm phải tự chi trả trong 12 tháng trước điều tra chiếm khoảng 20% tổng chi tiêu và khoảng 17% tổng thu nhập của người nhiễm.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh