Nghiên cứu để dự phòng (R2P): "Lạm dụng rượu, kỳ thị và hành vi tình dục không an toàn...

Nam quan hệ đồng tính là một trong những nhóm nguy cơ cao có thể nhiễm HIV và bị cộng đồng kì thị. Hiện nay có rất ít nghiên cứu vấn đề sử dụng rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tình dục không an toàn. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng sẽ tiến hành nghiên cứu mang tên “Lạm dụng rượu, kì thị và hành vi tình dục không an toàn: Ba gánh nặng đối trong nhóm nam quan hệ đồng tính ở  Hà Nội, Việt Nam” nhằm đi sâu nghiên cứu về mối quan hệ giữa sử dụng rượu và hành vi tình dục không an toàn trong nhóm nam quan hệ đồng tính ở Hà Nội, Việt Nam.

Nghiên cứu này sẽ tìm hiểu và đánh giá ảnh hưởng của sự kì thị đối với việc sử dụng rượu và các hành vi tình dục không an toàn trong nhóm nam quan hệ đồng tính, từ đó đưa ra đề xuất để tăng cường hiệu quả của các hoạt động can thiệp đối với nhóm đối tượng này. Giả thuyết của nghiên cứu là việc bị kỳ thị sẽ ảnh hưởng tới mức độ sử dụng rượu và từ đó tác động tới các hành vi tình dục không an toàn trong nhóm nam quan hệ đồng tính.

Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là:
•    Mô tả đặc điểm các hành vi của nhóm nam quan hệ đồng tính ở Hà Nội, bao gồm tỷ lệ sử dụng  rượu, các hành vi tình dục không an toàn và mức độ kỳ thị cũng như tự kỳ thị.
•    Mô tả các vấn đề sức khỏe liên quan tới các hành vi tình dục không an toàn trong nhóm nam quan hệ đồng tính, gồm các bệnh lây truyền qua đường tình dục: lậu, giang mai, chlamydia, viêm gan B, viêm gan C và HIV.
•    Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ sử dụng rượu trong nhóm nam quan hệ đồng tính, đặc biệt là mối quan hệ giữa sự kỳ thị và các vấn đề sức khỏe tinh thần và tìm hiểu mối liên hệ giữa sử dụng rượu, sự kỳ thị và hành vi tình dục không an toàn. 

Dự kiến, nghiên cứu sẽ  bắt đầu tiến hành từ tháng 12 năm 2009 và kéo dài trong một năm với hai giai đoạn chính:
(1): Tiếp cận cộng đồng (CAP): Mục đích của giai đoạn này là thiết lập quan hệ với mạng lưới nam quan hệ đồng tính tại Hà Nội cũng như xác định những biến số và nội dung thông tin cần thu thập trong giai đoạn 2. Giai đoạn CAP sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm quan sát thực địa và phỏng vấn sâu. Nhóm nghiên cứu dự kiến giai đoạn CAP sẽ hoàn thành sau 3 tháng thực hiện.
(2): Điều tra hành vi và các chỉ số sinh học (IBBS): Giai đoạn này sẽ tập trung vào các mục tiêu của nghiên cứu. Nghiên cứu này sẽ sử dụn phương pháp chọn mẫu dây truyền có kiểm soát (RDS) để lựa chọn đối tượng nam quan hệ đồng tính ở Hà Nội vào mẫu nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu dự kiến giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng 3 tháng.

“Nghiên cứu để Dự phòng”(R2P) là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án SEARCH IQC được tài trợ bởi USAID và trường Đại học Y tế công cộng  John Hopkins/ Trung tâm các chương trình truyền thông (CCP), cơ quan chính tiến hành xem xét các đề xuất của chương trình. Mục tiêu của chương trình này là nâng cao năng lực chỗ để thực hiện các nghiên cứu liên quan đến phòng chống HIV. Với một đề xuất nghiên cứu rất sáng tạo như đã giới thiệu, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) Việt Nam, là một trong 3 tổ chức cùng với 2 tổ chức đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia được chương trình R2P tài trợ.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh