Nghiên cứu điều tra cơ bản: Kiến thức, thái độ và hành vi của thính giả nghe đài về vấn đề liên quan đến phòng chống HIV/AIDS và SKSS

 

Giới thiệu

Đây là giai đoạn đầu tiên của loại nghiên cứu điều tra trước và sau can thiệp về kiến thức, thái độ và hành vi của thính giả nghe đài về vấn đề phòng chống HIV/AIDS và sức khỏe sinh sản (SKSS). Mục tiêu chung của nghiên cứu là thiết lập cơ sở dữ liệu ban đầu cho việc đối sánh trong tương lai.
 
Nghiên cứu điều tra ban đầu cũng mong muốn đạt được những mục tiêu cụ thể là: (1) đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi về các vấn đề liên quan đến phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và SKSS của phụ nữ trong nhóm tuổi từ 15 tới 49; (2) Xác định việc tiếp cận tới các thông tin truyền thông đại chúng, sự lựa chọn và ưa thích của người dân đối với các kênh truyền thông đại chúng và các chương trình đang được phát sóng, nhất là của Đài phát thanh; (3) Đánh giá ảnh hưởng của thông tin truyền thông đại chúng nói chung và của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam nói riêng tới kiến thức, thái độ và hành vi chăm sóc SKSS, và phòng chống HIV/AIDS của người dân. Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 1 năm 2008.
 
Tài liệu và phương pháp
Phương pháp chọn mẫu chùm ngẫu nhiên phân tầng được áp dụng nhằm chọn ra các địa điểm và đối tượng cho nghiên cứu. 1510 đối tượng tại 6 tỉnh đã tham gia vào nghiên cứu này. Bảng hỏi được sửa đổi từ Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam/ Điều tra nhân khẩu học (SAVY/DHS) đã được thử nghiệm trước khi được đưa vào sử dụng. Các giám sát viên được đào tạo đã đánh giá và kiểm tra toàn bộ thông tin thu được từ bảng hỏi nhằm bảo đảm chất lượng phiếu điều tra.
 
Phương pháp phân tích mô tả đã được áp dụng để nêu bật những nét đặc trưng của quần thể nghiên cứu. Phân tích hồi quy đa biến cũng được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các hành vi nghe đài của đối tượng nghiên cứu và kiến thức về SKSS, KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS sau khi hiệu chỉnh cho các biến nhiễu tiềm tàng như độ tuổi, giới tính, khu vực sinh sống, đặc trưng kinh tế - xã hội và mức sống.
 
Kết quả
50% đối tượng nghiên cứu được đánh giá là có kiến thức khá đầy đủ về SKSS. Các nhân tố quan trọng tác động tới kiến thức về SKSS, KHHGĐ là trình độ học vấn, thường xuyên xem ti vi, nói chuyện với những người khác về các vấn đề trên, và thường xuyên nghe các chương trình giáo dục sức khỏe trên đài. Trình độ học vấn dường như là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kiến thức về phòng chống HIV/AIDS.
 
Người dân thường thích các chương trình tin tức, thời sự trên ti vi hơn là trên đài phát thanh. Các nhân tố ảnh hưởng đến thói quen nghe đài là việc sở hữu đài, giới tính, học vấn và khu vực sinh sống. Các phương tiện truyền thông đại chúng dường như cung cấp hầu hết các thông tin về SKSS, KHHGĐ và phòng chống HIV/AIDS.Nhìn chung, người dân vẫn thiếu các hành vi thực hành về tình dục an toàn, SKSS và phòng chống HIV/AIDS. Những người trong nhóm tuổi 25-34 hiện đang sinh sống ở khu vực nông thôn, có kiến thức tốt hơn về cách sử dụng các biện pháp tránh thai và thường xuyên nghe đài thì sử dụng các biện pháp tránh thai nhiều hơn. Tỷ lệ nạo phá thai dường như lớn hơn đối với nhóm người có học vấn cao và sống ở thành thị.
 

Kết luận
Cùng với các kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị để phát triển vở kịch truyền thanh dài kỳ đã được đề xuất. Tập kịch nên mang tính giải trí, hấp dẫn và thích hợp với lối sống của người dân  ở hai khu vưc thành phố và nông thôn Việt Nam. Vở kịch nên phát sóng vào cuối tuần trên hệ thống đài phát thanh quốc gia. Công tác giám sát và đánh giá chương trình cần được thực hiện để vở kịch có hiệu quả tốt hơn.

 

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh