Nghiên cứu hình thành: Lối sống, giá trị và sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng của thanh niên Việt Nam

Giới thiệu
Nghiên cứu hình thành này là một hoạt động của Dự án Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên. Mục đích chung của dự án là nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong đối tượng thanh niên từ 15-24 tuổi thông qua các chương trình truyền thông thay đổi hành vi. Nghiên cứu được triển khai vào tháng 1 năm 2008 nhằm tìm hiểu các sở thích, mong muốn, niềm tin, giá trị cũng như chuẩn mực của giới trẻ Việt  Nam.

Tài liệu và Phương pháp
Phương pháp nghiên cứu định tính dựa trên các thông tin thu được từ việc quan sát tham dự, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Sáu tỉnh được lựa chọn đại diện tham gia nghiên cứu với 10 nhóm gồm 350 thanh niên  tuổi từ 15-24 và bao gồm nhóm có nguy cơ cao như nhóm sử dụng ma túy và người nhiễm HIV. Nhóm nghiên cứu còn thu thập thêm thông tin về vai trò của cha mẹ với vấn đề phòng chống HIV thông qua thảo luận nhóm với nhóm cha mẹ tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Những phát hiện
Sự chấp nhận và đề cao giá trị cuộc sống có sự khác nhau giữa các nhóm đối tượng và bị ảnh hưởng bởi địa bàn sinh sống. Những người sống ở miền Bắc thì dường như cởi mở hơn với những vấn đề như trinh tiết, nữ tính, sống thử và tình dục trong khi thanh niên ở miền Nam có xu hướng trung lập, còn miền Trung vẫn khá bảo thủ.
Lối sống hiện đại đã ảnh hưởng tới lối suy nghĩ của thanh niên cũng như là xã hội thông qua các hoạt động hàng ngày, trong những tư tưởng, tiếp nhận công nghệ cao hoặc dễ dàng  chấp nhận các thông tin từ các phương tiện truyền thông hay Internet. Nhìn chung, có một công việc ổn định, có vị trí trong công việc, có gia đình hạnh phúc, tài chính ổn định và có những vật dụng sống xa xỉ là ước muốn trong tương lai của thanh niên Việt Nam. Hơn nữa,  thanh niên hiện nay còn khá cởi mở với những vấn đề cấm kỵ hoặc những vấn đề đã từng được coi là khá nhạy cảm với xã hội Việt Nam xưa như quan hệ trước hôn nhân và trinh tiết.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi lối sống hiện đại, thanh niên Việt Nam vẫn gắn bó với các giá trị truyền  thống như các vấn đề về giới, gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, vấn đề chọn vợ chọn chồng, hôn nhân và đặc biệt là vai trò của cha mẹ trong cuộc sống.
Ti vi vẫn là nguồn cung cấp thông tin chính cho thanh niên, thứ đó là đài phát thanh, internet, và báo in. Các chương trình khoa giáo trên truyền hình có vẻ không hấp dẫn thanh niên so với các chương trình khác

Hạn chế: Kết quả của nghiên cứu chưa thể đại diện cho thanh niên Việt Nam vì mẫu của nghiên cứu hầu hết là thanh niên sống ở khu vực thành thị.

Kết luận
Chương trình  giáo dục trên truyền hình cần phát triển theo hướng lấy thanh niên làm đối tượng đích. Để hấp dẫn các đối tượng thanh thiếu niên, quá trình xây dựng và phát triển các chương trình cần chú ý tới chân dung của nghệ sĩ và nội dung của các chương trình. Các chương trình này không những phải tiếp cận dễ dàng mà còn phải mang tới những thông điệp cho giới trẻ.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh