Đánh giá giữa kỳ dự án hỗ trợ Y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Giới thiệu:
Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (MRHSP) là chương trình tài trợ của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho Bộ Y tế (MOH) được triển khai tại 13 tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ nâng cao năng lực của hệ thống y tế vùng ĐBSCL, tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý của người dân, đặc biệt là người nghèo, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng.
Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm (2006-2011) bao gồm 5 thành phần:
Thành phần A: Hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và cận nghèo;
Thành phần B: Tăng cuờng năng lực và chất lượng điều trị;
Thành phần C: Hỗ trợ lĩnh vực y tế dự phòng;
Thành phần D: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế và
Thành phần E: Quản lý dự án.

Sau 3 năm triển khai dự án, tháng 6 năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD),  đã được mời để tiến hành nghiên cứu đánh giá giữa kỳ nhằm (1) đánh giá tiến độ thực hiện dự án, (2) xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các hoạt động của dự án và (3) rút ra những bài học kinh nghiệm  để điều chỉnh các chỉ số cho phù hợp với tình hình thực tế và triển khai dự án nhằm đạt được chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

Phương pháp đánh giá
Cơ quan nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định tính và định lượng để thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá giữa kỳ dự án MRHSP. Cụ thể, nghiên cứu đánh giá được triển khai tại 7/13 tỉnh/thành của dự án là Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau và Cần Thơ.
Có 82 phỏng vấn sâu (PVS) và thảo luận nhóm (TLN) với 210 cá nhân đã được tiến hành trên các nhóm đối tượng: các nhà quản lý dự án tại 9 Ban Quản lý dự án (QLDA) ( bao gồm  Ban quản  lý dự án 8 tỉnh và  Ban QLDA Trường Đại học Y Dược Cần Thơ); các nhà quản lý của cơ quan bảo hiểm Y tế và Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; ban quản lý tại Bệnh viện tỉnh; nhà quản lý  tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện và người dân sinh sống tại cộng đồng, đối tượng hưởng lợi chính từ dự án.
Bên cạnh đó, cơ quan nghiên cứu cũng tiến hành thu thập thông tin định lượng thông qua bảng hỏi bán cấu trúc bệnh nhân hiện đang nằm điều trị tại các bệnh viện tỉnh và bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; thu thập và phân tích số liệu thứ cấp thông qua các Bảng kiểm trang thiết bị được dự án trang bị cho các bệnh viện, Bảng kiểm trang thiết bị được dự án trang bị cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Bảng kiểm thông tin cơ bản liên quan đến hộ nghèo và cận nghèo được cấp bảo hiểm y tế; Báo cáo đánh giá kết quả nửa chu kỳ thực hiện dự án của các Ban QLDA…

Kết luận
Nhìn chung, tiến độ triển khai dự án MRHSP sau 3 năm thực hiện là khá khả quan. Mặc dù trên thực tế dự án chỉ thực sự bắt đầu được triển khai tại các tỉnh từ giữa năm 2008, tiến độ giải ngân của dự án đã được đẩy nhanh một cách rõ rệt trong thời gian gần một năm trở lại đây. Các hoạt động điều phối tại  BQLDA các tỉnh/thành bắt đầu có hiệu quả hơn, tạo đà cho việc triển khai các hoạt động dự án trên diện rộng và với mức độ cao hơn trong giai đoạn sắp tới.
Dự án đã đạt và vượt phần lớn các chỉ số đặt ra cho đánh giá giữa kỳ.
Về mặt thiết kế dự án, MRSHP là một ví dụ cho hiệu quả của việc nâng cao năng lực quản lý và điều hành quốc gia. Với nguồn chuyên gia trong nước, dự án đã có khả năng điều hành việc thực hiện một  phức tạp, có quy mô lớn và nhất là đã đánh giá được một cách kịp thời, đầy đủ và khách quan các kết quả, chỉ số cụ thể của dự án cũng như rút ra các bài học kinh nghiệm cụ thể cho việc nâng cao hiệu quả trong giai đoạn còn lại.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh