Hoà nhịp tim, chung hành động

CCRD tham gia thực hiện video âm nhạc và đã đoạt giải 3 cuộc thi “ Sáng tạo cùng cảm xúc năm 2009” trong khuôn khổ sự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên do Bộ Y tế tổ chức:

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh