E-Health

HealthGIS là một ứng dụng công nghệ cao dành cho điện thoại di động dựa trên nền tảng Map của Google, được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng(CCRD). HealthGIS có hai phiên bản cho người dùng và cho nhà quản trị. Đối với những cá nhân có nhu cầu về các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS, HealthGIS tạo cầu nối giữa người dùng với các nhân viên hỗ trợ cộng đồng và các cơ sở y tế. Các tính năng của HealthGIS hỗ trợ tối đa để…
Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến là một công cụ lưu trữ và xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả các số liệu cơ bản và thông dụng nhất của chương trình phòng chống HIV/AIDS tại địa phương qua trang thông tin điện tử chính thức của Sở Y tế Nghệ An.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh