Truyền thông Sức khỏe

CCRD phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS các tỉnh Điện Biên và Lào Cai sẽ tổ chức khoá đào tạo cơ bản về Kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng vào tháng 4 và tháng 5 năm 2015...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng trong những năm qua tỉnh đã rất quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS mặc dù sự đầu tư về kinh phí cũng chưa được nhiều. Dịch HIV/AIDS trong thời gian qua ở Lào Cai có giảm về xu hướng nhưng chưa bền vững

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh