Hội thảo đào tạo “Nâng cao năng lực trong Lãnh đạo và Truyền thông chiến lược”

Trong khuôn khổ sự hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) và Trung tâm các Chương trình Truyền thông (CCP), Đại học Y tế Công cộng, Johns Hopkins Bloomberg, Hoa Kỳ, CCRD đã tổ chức hội thảo đào tạo mang tên “Nâng cao năng lực trong Lãnh đạo và Truyền Thông chiến lược” từ ngày 7-11/4/2014 tại Hà Nội.

Tiếp nối thành công của bốn hội thảo về “Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược” được tổ chức trước đó, Hội thảo năm nay nhằm củng cố và nâng cao những kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo, tập trung vào năng lực lãnh đạo và năng lực quản lý chương trình.

Giảng viên của hội thảo, Tiến sĩ Benjamin V. Lozare, Giám đốc đào tạo và xây dựng năng lực của CCP đã cung cấp những kiến thức và kỹ năng mới nhất trong việc thiết kế và quản lý các chương trình truyền thông thay đổi hành vi trong kỷ nguyên số, đặc biệt là những thách thức mới dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý các chương trình phát triển.

Tham dự Hội thảo có các đối tác chiến lược của CCRD tại các cơ quan chính phủ như Cục Phòng chống HIV/AIDS và Vụ Truyền thông và Khen thưởng Bộ Y tế, Viện Dinh Dưỡng, Trường đại học Y Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam như Trung tâm sáng kiến, sức khỏe và dân số (CCIHP), các tổ chức quốc tế như USAID, Care International.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh