Sức khỏe Phụ nữ & Trẻ em

Khóa đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu của các cán bộ cung cấp dịch vụ y tế cũng như những chuyên gia, những người làm việc trong lĩnh vực y tế, sức khỏe có tham gia vào nghiên cứu ở nhiều nước khác nhau. Mục đích của khóa đào tạo là trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và năng lực cả về sức khỏe sinh sản và tình dục lẫn nghiên cứu

Bộ phim được CCRD phối hợp với Hãng phim Nhật Hạ sản xuất trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thông tin – giáo dục – truyền thông sức khỏe cộng đồng”
Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Phương tiện tránh thai cho chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình” do Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình- Bộ Y tế thực hiên, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đang tiến hành thực hiện chương trình hỗ trợ tiếp thị xã hội viên uống tránh thai Microgynon do UNFPA tài trợ.