Tư vấn xét nghiệm tự nguyện và dịch vụ giảm hại cho thanh niên

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng được lựa chọn để cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm tự nguyện (VCT), giảm hại và các chương trình giáo dục đồng đẳng cho thanh niên có nguy cơ cao với HIV/ AIDS tại 10 tỉnh thành trong cả nước. Đây là  một tiểu hợp  phần thuộc hợp phần 3 (Phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng) thuộc  khuôn khổ dự án “ Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên”  do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam  tài trợ trong 5 năm với tổng kinh phí 26,7 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu cơ bản của dự án là hỗ trợ Việt Nam đạt được chỉ tiêu thứ 7 trong Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ số 6:  Ngăn chặn và bắt đầu đẩy lùi sự lây lan của HIV/AIDS vào năm 2015.

Tên dự án:  

Cung cấp dịch vụ toàn diện về tư vấn  xét nghiệm tự nguyện, giảm hại và giáo dục đồng đẳng cho thanh niên có nguy cơ cao về HIV/AIDS.

Thời gian thực hiện: 2009 – 2011

Địa điểm:  

10 tỉnh thuộc dự án: Điện Biên, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Mục tiêu:  

Cải thiện cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện và giảm hại cho thanh niên, đặc biệt là những người có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao.

Các hợp phần:  

Dự án gồm 5 hợp phần chính có tính chiến lược như sau:        

Hợp phần 1:    Phân tích tình hình địa bàn dự án và các nhóm đối tượng đích
Hợp phần 2:    Truyền thông và vận động chính sách      
Hợp phần 3:    Dịch vụ VCT
Hợp phần 4:    Các dịch vụ giảm hại
Hợp phần 5:    Theo dõi và đánh giá

Tới đầu trang