E-Health

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gói thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum.
Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc phát động sáng kiến “Tăng cường hợp tác giữa mạng lưới cộng đồng và hệ thống y tế công trong phòng, chống HIV/AIDS” tại Hà Nội.
Đây là loạt các video tương tác minh họa giữa hành vi đúng đắn và chưa đúng đắn của nhân viên y tế và bệnh viện kết hợp cùng những câu hỏi tự hướng dẫn và câu trả lời ở phần cuối của mỗi đoạn.