HIV/AIDS

Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư. Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt nam đã xây dựng Chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ năm 1987, trước khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990.
Chúng tôi tin rằng bộ tài liệu sáng tạo này sẽ là một công cụ hữu hiệu để cải thiện hành vi của các nhân viên tại các cơ sở y tế. Bộ công cụ này được thiết kế và xây dựng bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cộng tác với Công ty truyền thông Digisun và sự trợ giúp kỹ thuật từ Trung tâm các Chương trình Truyền thông, Đại học Y tế công cộng Johns HopKins Bloomberg

CCRD là một trong 5 tổ chức được lựa chọn là Đầu mối kỹ thuật để triển khai dự án “Tiếng nói cộng đồng”, thuộc khuôn khổ chương trình PEPFAR do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.