Sự kiện

CCRD đã phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên và UBND huyện Tuần Giáo tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo tuyến huyện vào ngày 22/5/2015 tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo
CCRD đã phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên và UBND huyện Mường Chà tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo tuyến huyện vào ngày 21/4/2015 tại Ủy ban Nhân dân huyện Mường Chà. Hội nghị có sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên và Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.
CCRD đã phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai và UBND huyện Văn Bàn tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo tuyến huyện vào ngày 7/4/2015 tại UBND Huyện Văn Bàn. Hội nghị có sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế Lào Cai và Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, ngoài ra còn có sự tham gia của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế.