Hoạt động

Bộ phim được CCRD phối hợp với Hãng phim Nhật Hạ sản xuất trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thông tin – giáo dục – truyền thông sức khỏe cộng đồng”

Trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng viên uống tránh thai (VUTT) đang chững lại và các thương hiệu mạnh trên thị trường đều thuộc sở hữu của các tổ chức nước ngoài, CCRD thực hiện Chương trình Tiếp thị xã hội viên uống tránh thai liều thấp kết hợp với mục tiêu xây dựng và phát triển thị trường bền vững cho một thương hiệu VUTT hoàn toàn mới của Việt Nam.

Từ ngày 22 đến ngày 26/8/2007, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển y tế cộng đồng (CCRD) đã tổ chức hội thảo thiết kế thông điệp cho loạt phim truyền hình Giải trí-Giáo dục về sức khỏe. Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giải trí-Giáo dục (E-E)- bà Esta De Fossard thuộc Trung tâm Các chương trình truyền thông, Đại học Y tế cộng cộng Johns Hopkins Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã trực tiếp hướng dẫn hội thảo.