Sự kiện

Hội thảo “Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe” đã được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) phối hợp với Trung tâm các Chương trình truyền thông, đại học Johns Hopkins (CCP/JHU) tổ chức thành công vào năm 2008 và 2009.

Tiếp nối những thành công của hội thảo năm 2008, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng kết hợp với Trung tâm các Chương trình Truyền thông thuộc Đại học Y tế Công cộng Bloomberg John Hopskins- Hoa Kỳ đã tổ chức hôi thảo quốc tế “Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe” lần thứ hai tại Hạ Long, Quảng Ninh.
Từ ngày 22 đến ngày 26/8/2007, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển y tế cộng đồng (CCRD) đã tổ chức hội thảo thiết kế thông điệp cho loạt phim truyền hình Giải trí-Giáo dục về sức khỏe. Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giải trí-Giáo dục (E-E)- bà Esta De Fossard thuộc Trung tâm Các chương trình truyền thông, Đại học Y tế cộng cộng Johns Hopkins Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã trực tiếp hướng dẫn hội thảo.