Người dân với công tác bảo vệ môi trường

Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 12/2014, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) hợp tác với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam triển khai sáng kiến “Người dân với công tác bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sáng kiến được tài trợ bởi Viện Báo cáo Chiến tranh và Hoà bình (IWPR), Hoa Kỳ.

Xuất phát từ vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường làng nghề và các khu công nghiệp, đang được quan tâm nhiều trong thời gian qua,  sáng kiến “Người dân với công tác bảo vệ môi trường” được triển khai với mục đích (1) tăng cường sự tham gia, liên kêt của các nhóm người dân, các tổ chức xã hội với đại biểu dân cử và chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường; (2) Nâng cao vai trò của các kênh truyền thông trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

Mô hình can thiệp của sáng kiến lấy trọng tâm là nhóm người dân tại cộng đồng để phát huy tính sáng tạo và chủ động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Trong bước đầu triển khai, sáng kiến đã xây dựng mô hình can thiệp thử nghiệm tại Xóm 2, thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, nơi có làng nghề bánh đa nem truyền thống lâu đời.

Ngoài những hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho nhóm người dân tại thông qua các lớp đào tạo kiến thức, kỹ năng và thực hành về bảo vệ môi trường, sáng kiến còn tổ chức các hội nghị vận động và hội nghị bàn tròn, các hoạt động truyền thông trên báo chí để nâng cao tiếng nói của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, và tăng cường liên kết với lãnh đạo địa phương cùng tham gia giải quyết những vấn đề trên.

Buổi tọa đàm về môi trường tại Hà Nam:

Tới đầu trang