Giới thiệu

Domain ccrd.org.vn có độ tuổi năm 2022 từng thuộc về Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (Website) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội. Hiện tại, do trung tâm không gia hạn và phát triển nên đã được Công ty TNHH phòng Chẩn trị YHCT Sài Gòn sử dụng.

Tầm nhìn
Website sẽ cung cấp các bài viết sức khoẻ được chọn lọc kĩ dựa trên thông tin chính xác từ Bộ y tế và Sở y tế, WHO.

Nhiệm vụ
Chọn lọc các thông tin sức khoẻ hữu ích chính xác dưa trên các nguồn uy tín cung cấp để cho độc giả có thông tin tốt và hữu ích nhất.

Nhân sự của CCRD
Website được quản lý hiện tại trực tiếp bởi Công ty Phòng Chẩn trị YHCT Sài Gòn với kinh nghiệm nhiều năm ở lĩnh vực sức khỏe. Với các bác sĩ giỏi, xếp hàng đầu là bác sĩ Nguyễn Thuỳ Ngoan sẽ cung cấp bạn thông tin chọn lọc nhất.

Lĩnh vực chuyên môn

Website có chuyên môn tìm và chọn lọc các bài viết về sức khoẻ, thông tin sức khoẻ chính xác dựa trên các CCRD y tế uy tín thế giới trong và ngoài nước để cung cấp các thông tin như bệnh da liễu, bệnh xương khớp, bệnh thần kinh, bệnh tiêu hóa,…

Nghiên cứu và Đánh giá

Website luôn thực hiện nghiên cứu, tìm các thông tin sức khỏe hữu ích cho độc giả dưới nhiều hình thức, bao gồm điều tra cơ bản, điều tra giữa kỳ, điều tra cuối kỳ, nghiên cứu tác nghiệp, nghiên cứu phân tích tình hình, nghiên cứu trường hợp, đánh giá và nghiên cứu chính sách công, nghiên cứu hình thành và nghiên cứu đánh giá tác động của chương trình truyền thông. Website có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành các điều tra chọn mẫu quốc gia trong lĩnh vực sức khỏe và các kết quả nghiên cứu đã được áp dụng trong hoạch định chính sách và thiết kế các can thiệp về y tế. Nếu có thông tin nào chưa chính xác, độc giả có thể liên hệ về email info@.org.vn