Hoà nhịp tim, chung hành động

CCRD tham gia thực hiện video âm nhạc và đã đoạt giải 3 cuộc thi “ Sáng tạo cùng cảm xúc năm 2009” trong khuôn khổ sự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên do Bộ Y tế tổ...

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến là một công cụ lưu trữ và xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử...

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến là một công cụ lưu trữ và xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác và...

Ứng dụng HealthGIS

HealthGIS là một ứng dụng công nghệ cao dành cho điện thoại di động dựa trên nền tảng Map của Google, được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y...