Nâng cao năng lực

Nhằm cải thiện hệ thống giám sát phát hiện và tăng cường chất lượng số liệu, trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện Hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS”, Trung tâm CCRD đã phối hợp với Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế tổ chức lớp đào tạo Thông tư 09/2012/TT-BYT và quy trình giám sát phát hiện tại hai tỉnh Điện Biên và Nghệ An
Nhằm đóng góp vào mục tiêu 90-90-90 và nâng cao hơn nữa tỷ lệ các nhóm đối tượng có nguy cơ cao tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ 18 đến 21/08/2017, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng(CCRD)đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng” cho các CBOs tại tỉnh, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”
Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình cứu trợ khẩn cấp của tổng thống Mỹ (PEPFAR) tổ chức 02 lớp sáng tác “Chuyên đề những đóng góp của các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống HIV/AIDS” tại hai tỉnh Nghệ An và Điện Biên.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh