Nghiên cứu & Đánh giá

“Một số khía cạnh chính trị trong tình dục – thực tiễn từ các Quốc gia và tổ chức Quốc tế” là một dự án được nhóm Quan sát chính sách tình dục (SPW) thực hiện năm 2004. Đây là một sáng kiến nghiên cứu các Quốc gia và các nền văn hóa khác nhau nhằm mô tả một số động thái và các đặc điểm của tính chính trị tình dục trong thời đại hiện nay.
Số liệu của dự án được thu thập thông qua 114 cuộc phỏng vấn và 20 cuộc thảo luận nhóm với những đối tượng: người nghe đài, nghe không nghe đài, lãnh đạo các ban ngành hoặc các tổ chức xã hội, người có HIV và đối tượng sử dụng ma túy. Ngoài ra, một số đối tượng người Khme và người H’mong đại diên cho các vùng dân tộc thiểu số cũng tham gia phỏng vấn.
Khóa học diễn ra từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 3 năm 2009 với sự tham gia của 12 học viên. Họ đều là những cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông và nghiên cứu tại CCRD, Cục phòng chống HIV/AIDS, trường Đại học Y tế công cộng và nghiên cứu viên đến từ Indochina Research Limited.

Nghiên cứu hình thành này là một hoạt động của Dự án Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên. Mục đích chung của dự án là nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong đối tượng thanh niên từ 15-24 tuổi thông qua các chương trình truyền thông thay đổi hành vi.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh