Tin mới

  • Ứng dụng HealthGIS Ứng dụng HealthGIS
    HealthGIS là một ứng dụng công nghệ cao dành cho điện thoại di động dựa trên nền tảng Map của Google, được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng(CCRD). HealthGIS có hai phiên bản cho người dùng và cho nhà quản trị. Đối với những cá nhân có nhu cầu về các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS, HealthGIS tạo cầu nối giữa người dùng với các nhân viên…