Sản phẩm

Với vai trò là một trong những sản phẩm truyền thông chính của dự án để tiếp cận với nhóm dân tộc thiểu số, vở kịch được xây dựng dựa trên phương pháp sản xuất kịch giáo dục-giải trí Sabido.
CCRD tham gia thực hiện video âm nhạc và đã đoạt giải 3 cuộc thi “ Sáng tạo cùng cảm xúc năm 2009” trong khuôn khổ sự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên do Bộ Y tế tổ chức:

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

A sky of love