Thông báo: Chương trình hỗ trợ sáng kiến của các nhóm cộng đồng tại Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, truyền thông và can thiệp về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội.

Hiện tại CCRD đang triển khai dự án Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc tại 3 tỉnh Hà Nội, Điện Biên và Lào Cai.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững ở khu vực phía Bắc thông qua tăng cường cung cấp và liên kết dịch vụ phòng chống HIV tại cộng đồng.
Các mục tiêu cụ thể của dự án là:

1.    Cải thiện dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng ở các tỉnh/ thành  phố Điện Biên, Lào Cai và Hà Nội nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng  dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của các nhóm có nguy cơ cao và sinh sống tại các vùng khó khăn.
2.    Nâng cao năng lực của các nhóm/ tổ chức cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại Điện Biên, Lào Cai và Hà Nội.
3.    Thiết lập và tăng cường sự liên kết, điều phối hiêu quả dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cộng đồng với các dịch vụ liên quan ở 3 tỉnh/ thành phố.

Trong khuôn khổ dự án này, CCRD sẽ triển khai Chương trình hỗ trợ sáng kiến của các nhóm/tổ chức cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS. Mục đích của chương trình này là nhằm hỗ trợ các nhóm/câu lạc bộ (CLB) cộng đồng trong việc triển khai các sáng kiến mới có hiệu quả đóng góp cho cộng đồng và nâng cao sư công nhận của xã hội về vai trò của nhóm/CLB trong các chương trình phòng chống HIV và các chương trình phát triển xã hội khác, đồng thời chia sẻ, quảng bá các kết quả cũng như sự ghi nhận từ cộng đồng cho sự đóng góp của nhóm.

Thời gian thực hiện mỗi sáng kiến là sáu (06) tháng với số tiền được hỗ trợ là 40.000.000đ. Trong năm thứ nhất CCRD sẽ hỗ trợ tối đa ba (03) nhóm có sáng kiến hay và thực tế nhất. Dự án sẽ xem xét việc hỗ trợ tiếp sau 06 tháng đầu nếu sáng kiến được thực hiện hiệu quả và có thể phát triển hoặc nhân rộng.

Các lĩnh vực ưu tiên của chương trình

Chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ các sáng kiến trong các lĩnh vực sau:

1.    Truyền thông sáng tạo về HIV/AIDS
2.    Vận động giảm kỳ thị phân biệt đối xử với nhóm dễ bị tổn thương
3.    Sáng kiến về sinh kế hoạc nâng cao tính bền vững của nhóm/CLB
4.    Sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ về HIV/AIDS do các nhóm/CLB cộng đồng cung cấp

Trong lĩnh vực nào các sáng kiến đó cũng cần góp phần nâng cao hình ảnh của nhóm/CLB và sự công nhận của xã hội đối với nhóm/CLB.

CCRD khuyến khích các nhóm/CLB áp dụng các phương pháp làm việc đã được chứng minh là có hiệu quả và đồng thời có thể thử nghiệm các phương pháp mới.

CCRD sẽ không hỗ trợ các sáng kiến sử dụng ngân sách dự án cho việc mua sắm thiết bị, hỗ trợ kinh phí đi lại, các phương tiện dịch vụ chung (như điện, nước, v.v...), thuê văn phòng của nhóm/CLB và lương, phụ cấp, chi phí học tập nghiên cứu mang tính chất cá nhân.

Điều kiện để được hỗ trợ

1.    Sáng kiến do các nhóm tự lực/CLB của những người sống chung với HIV/AIDS hoặc những người bị ảnh hưởng bởi HIV, các nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao đề xuất và thực hiện.
2.    Địa bàn thực hiện tại một trong ba tỉnh/thành sau: Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên.

Chúng tôi khuyến khích sự tham gia của tất cả các nhóm/CLB, đặc biệt là những nhóm nhỏ chưa có cơ hội nhận tài trợ hay tham gia các dự án hỗ trợ khác. Các nhóm/CLB có thể cùng liên kết để đề xuất một sáng kiến mà trong đó mỗi nhóm/CLB thực hiện một phần công việc.

Quy định thể thức văn bản

Đề xuất sáng kiến phải viết bằng tiếng Việt, tối đa 5 trang A4 (bao gồm cả nội dung và ngân sách, không tính trang bìa thông tin về nhóm/CLB), sử dụng Việt Key với kiểu gõ Telex, dùng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng đơn và cách 1 dòng giữa các đoạn.

Khung đề xuất

Đề xuất cần có đầy đủ các nội dung theo Khung đề xuất ở Phụ lục 1 đính kèm theo thông báo này.

Các mốc thời gian quan trọng

Thời hạn nộp đề xuất:    27/04/2015
Thời gian thông báo kết quả:    10/05/2015
Thời gian thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai với các nhóm/CLB được hỗ trợ:    
Từ 11/05/2015 đến 31/05/2015
Thời gian thực hiện sáng kiến:    Từ 01/06/2015 đến 30/11/2015

Hình thức nộp đề xuất

Các nhóm/CLB có thể gửi đề xuất sáng kiến tới CCRD bằng một trong hai cách sau:

1. Gửi qua bưu điện:

Chị Nguyễn Mai Trang  
Điều phối viên dự án tại Hà Nội
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng
Lô 18H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nôị

2. Gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi khuyến khích các nhóm/CLB gửi đề xuất qua đường email. Với đề xuất được gửi qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ căn cứ trên dấu bưu điện của ngày gửi. Những đề xuất gửi tới CCRD sau thời hạn 27/04/2015 sẽ được coi là không hợp lệ.

Các nhóm/CLB có thể liên hệ với chị Nguyễn Mai Trang, điện thoại: 04.3783.2742 hoặc 0904.101.184, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được giải đáp các câu hỏi liên quan đến chương trình này.

Chúng tôi rất mong nhận được nhiều sáng kiến có nội dung tốt, khả thi, có tính sáng tạo cao với nhiều hình thức hoạt động phong phú của các bạn!

Tải về Phu luc 1 - Khung de xuat sang kien.doc

 

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

A sky of love