Cơ hội

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cần tuyển Trợ lý Nghiên cứu

 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cần tuyển ứng viên cho vị trí Nghiên cứu viên cao cấp.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng tổ chức tuyển chọn diễn viên cho bộ phim truyền hình nhiều tập mang tựa đề “Con đường phía trước”.

 

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

A sky of love