Sự kiện

Connect, Share, Learn: Your home for health communication capacity strengtheninghttp://www.healthcomspringboard.org/
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đồng ý tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” nhằm xây dựng một giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững ở khu vực phía Bắc

Hội thảo “Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe” đã được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) phối hợp với Trung tâm các Chương trình truyền thông, đại học Johns Hopkins (CCP/JHU) tổ chức thành công vào năm 2008 và 2009.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh