Đánh giá cuối kỳ “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 62 trạm y tế xã, phường tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2005-2007

Giới thiệu
Năm 2008, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã tiến hành đánh giá cuối kì  Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 62 trạm y tế xã, phường tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2005-2007”. Đây là dự án hỗ trợ y tế được tổ chức Atlantic Philanthropies tài trợ cho tỉnh Khánh Hòa và do Sở Y tế Khánh Hòa chủ trì thực hiện. Đánh giá dự án tập trung vào xem xét tính hiệu quả của việc đầu tư xây mới và bổ sung thêm trang thiết bị cho 62 trạm y tế xã, phường, thị trấn tại tỉnh Khánh Hòa.

Phương pháp nghiên cứu
Đánh giá cuối kì sử dụng kết hợp phương pháp định lượng và định tính để thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động của dự án. Cụ thể, thông qua phương pháp định tính, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với cán bộ trong Ban Quản lý Dự án, cán bộ và nhân viên y tế tại Trạm y tế xã, lãnh đạo và người dân cộng đồng sinh sống tại những nơi được thụ hưởng dự án cũng như không được thụ hưởng dự án.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp định lượng để thu thập các số liệu liên quan đến các chỉ số mong muốn đạt được của dự án  các tài liệu, dữ liệu có liên quan trực tiếp tới toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án đã được thu thập và tham khảo cho các công đoạn: thiết kế nghiên cứu và bộ công cụ, phân tích số liệu và viết báo cáo.

Nghiên cứu đánh giá lựa chọn có chủ đích 3/8 huyện, thị, thành phố của tỉnh Khánh Hòa là Ninh Hòa, Khánh Vĩnh và thị xã Cam Ranh vào mẫu nghiên cứu. Tại mỗi huyện, tiếp tục lựa chọn  có chủ đích một xã đã được dự án đầu tư xây dựng và một xã kế bên chưa được dự án đầu tư xây dựng.

Nghiên cứu sẽ thu được những kết quả tốt hơn nếu không gặp phải một số hạn chế như hạn chế về số liệu báo cáo thống kê y tế xã phường và hạn chế về thời gian tiến hành nghiên cứu.

Một số kết quả chính của nghiên cứu

  1. Dự án được thực hiện khá đúng so với tiến độ đề ra với với tất cả 62 TYT xã được hoàn thành cả về xây dựng và trang bị trong năm 2008. 
  2. Dự án cũng đã đặt được một số kết quả nhất định về các chỉ số cơ bản như:

– Mức độ đạt chuẩn quốc gia về hạ tầng cơ sở và trang thiết bị của TYT xã có bác sỹ
– Mức độ đạt chuẩn quốc gia về trang thiết bị y tế của TYT có bác sỹ
– Cải thiện  sự tiếp cận của người dân nói chung và nhất là người nghèo tới cơ sở y tế tốt hơn và chất lượng tốt hơn
– Tạo được niềm tin và xây dựng được một mô hình tốt cho việc đầu tư vào y tế cơ sở, bước đầu nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ y tế xã, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ tại cơ sở và qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề