[CCRD] Thông báo mời thầu

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum với các gói thầu như sau:

Gói 1: Phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Gói 2: Hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật

Gói 3: Vận động thực thi chính sách

Gói 4: Truyền thông thay đổi hành vi

Chúng tôi kính mời các tổ chức quan tâm tải các thông tin chi tiết và các tài liệu liên quan đến gói thầu tại đây.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hồ sơ thầu tốt nhất của các tổ chức.

 

back to top

CCRD’s mission is to contribute to the improvement and equity of health care and social advancement for the Vietnamese people through a systematic and sustainable approach that combines sound knowledge, cultural sensitivity and capacity building.

Same categories

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh