Tin mới

  • THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI…
    Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum với gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phục…