Hoạt động xã hội

Chuyến từ thiện đã hỗ trợ gạo và chăn cho 140 hộ nghèo, cung cấp đường cho các trẻ em suy dinh dưỡng và khuyên góp quần áo cho 140 trẻ dưới 5 tuổi.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh