Bộ công cụ giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV tại các cơ sở y tế

Căn cứ vào lý thuyết và thực tế, những vấn đề trọng yếu và những hành vi có tính chuẩn mực đã được lựa chọn để đưa vào kịch bản và xây dựng nên bộ phim nhằm chứng minh dễ dàng những hành vi có tính tranh cãi thông qua các hình mẫu, trước hết là những hành vi chưa chính xác hoặc sai, tiếp theo đó là những hành vi và phương cách tiếp cận đúng. Đĩa DVD có những câu hỏi thảo luận và  các câu trả lời được đưa ra ở cuối mỗi tập phim. Những người cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe có thể dễ dàng và thuận lợi sử dụng bộ công cụ này.  Nếu chỉ dùng riêng bộ đĩa DVD, bản thân cấu trúc của nó đã chắc chắn rằng khóa hướng dẫn sẽ phù hợp, chính xác và thuyết phục. Bằng cách cho phép tạm dừng, tắt và tua lại đĩa DVD, và với cấu trúc vấn đề và chủ đề chính chỉ ra theo phương pháp tương tác, đĩa DVD có thể được những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng theo nhóm hoặc cá  nhân hoặc khi cần phải thực hành và củng cố những hành vi này. Tài liệu hướng dẫn ngắn gọn được trang bị thêm các bài tập bổ xung cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo sẵn có trong các tình huống giảng dạy thực sự. Với bộ hướng dẫn, các bước thực hiện các hoạt động và các bài tập rõ ràng sẽ đơn giản và thân thiện với người sử dụng khi dùng chung với đĩa DVD. 

Tấm áp phích sẽ được treo tại các phòng tư vấn và các phòng chờ hay bất kỳ vị trí hiệu quả nào tại các cơ sở y tế. Tấm áp phích có chung một mục đích: nhắc nhở nhân viên tư vấn hoặc nhân viên tại trung tâm y tế  những hành vi cư xử đúng đắn đồng thời hướng tới mong muốn của khách hàng để được nhận thậm chí còn đòi hỏi được sự cư xử đúng mực của các nhân viên tại đây. Bằng cách  công khai những giá trị và niềm tin của cơ sở y tế và nhân viên của các cơ sở y tế đó đã khuyến khích tất cả mọi người tham gia và duy trì tính trách nhiệm của các nhân viên.

Chúng tôi tin rằng bộ tài liệu sáng tạo này sẽ là một công cụ hữu hiệu để cải thiện hành vi của các nhân viên tại các cơ sở y tế. Bộ công cụ này được thiết kế và xây dựng bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cộng tác với Công ty truyền thông Digisun và sự trợ giúp kỹ thuật từ Trung tâm các Chương trình Truyền thông, Đại học Y tế công cộng Johns HopKins Bloomberg, dưới sự tài trợ của Quỹ Futures. Tài liệu được thực hiện theo ủy quyền của Hợp phần 1, Dự án Sáng kiến Chính sách Y tế, trong khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN và USAID theo Chương trình Công tác của ASEAN về HIV/AIDS III (AWP III), cụ thể là Hoạt động 4.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh