Môi trường

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2020, Ban Chỉ đạo liên ngành về bảo vệ môi trường huyện Lý Sơn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) triển khai Lễ ra quân vì một Lý Sơn xanh – sạch – đẹp tại đảo lớn và đảo bé trong hai ngày 05/6 và 06/6/2020.
Nằm trong chuỗi hoạt động về phân loại rác tại nguồn nói riêng, về bảo vệ môi trường nói chung của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 08/6/2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về bảo vệ môi trường huyện Lý Sơn tổ chức đào tạo kỹ năng truyền thông quản lý rác thải sinh hoạt cho 40 học viên là lãnh đạo, đại diện các Ban, Ngành, đoàn thể, trưởng các cụm dân cư và các đơn vị liên quan đến công tác bảo…
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, vào ngày 5 và 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng tổ chức 2 Lễ ra quân về bảo vệ môi trường tại đảo lớn và đảo bé của huyện Lý Sơn. Hơn 350 người dân và lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các hội đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân), bộ đội biên phòng đã tham gia 2 sự kiện này.